Λένα Πλάτωνος, όψεις μιας πρωτοποριακής μουσικής διαδρομής: συγκριτική μελέτη των δίσκων "Σαμποτάζ" και "Μάσκες ήλιου".

Ντίνα, Αικατερίνη (2013-02-21)

Διπλωματική εργασία