Η μουσικοθεραπεία ως πιθανή κλινική παρέμβαση σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας: παραδείγματα μουσικοθεραπείας σε άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Μαντούβαλου, Άννα (2013-06-28)

Διπλωματική εργασία