Θεωρητική προσέγγιση της ερμηνείας: γενικά ζητήματα και η εφαρμογή τους στη Σονάτα op. 31 no 2,I του L. V. Beethoven.

Καλαϊτζίδου, Σταματία (2013-06-28)

Διπλωματική εργασία

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο


ThumbnailGlenn Gould..mp3

ThumbnailKempff Wilhelm.mp3

ThumbnailLubin Steven.mp3

ThumbnailSchiff Andras.mp3