Αυτοσχεδιασμός και δυναμικές σχέσεις (Interactions) μεταξύ των μουσικών της Τζαζ: μια ποιοτική έρευνα με μουσικοεκπαιδευτικές προεκτάσεις.

Καπετανάκης, Χαράλαμπος (2013-05-30)

Διπλωματική εργασία