ΣΟΝΑΤΙΝΑ

Σκαλκώτας, Νίκος ; Skalkottas, Nikos (1974)

από 25':45'' μέχρι 42':51'' έργο για τσέλο και πιάνο Αφιέρωμα για τα 25 χρόνια του Νίκου Σκαλκώτα

tape

Files in this item

98.mp3