Σύγκριση μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων του βιολιού μέσα από την μελέτη των μεθόδων "Colourstrings", "Suzuki", "Sassmanshhaus".

Σαντουρτζόγλου, Ελισάβετ (2011-11-10)

Διπλωματική εργασία

Διπλωματική εργασία