Διευρεύνηση της σχέσης δείκτη μουσικής δεκτικότητας και επιλογής κατεύθυνσης σπουδών σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών Β΄/Βαθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές Γ΄/Βαθμιας εκπαίδευσης.

Μπαλαμάτσης, Σπύρος (2011-06-27)

Διπλωματική εργασία