Ο κανόνας στην παράδοση της βυζαντινής μουσικής, με έμφαση στην εορτή της Υπαπαντής.

Πολυχρονοπούλου, Αικατερίνη (2015-09-30)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1465_01.mp3

Thumbnail1465_02.mp3

Thumbnail1465_03.mp3

Thumbnail1465_04.mp3

Thumbnail1465_05.mp3

Thumbnail1465_06.mp3

Thumbnail1465_07.mp3

Thumbnail1465_08.mp3

Thumbnail1465_09.mp3

Thumbnail1465_10.mp3

Thumbnail1465_11.mp3

Thumbnail1465_12.mp3

Thumbnail1465_13.mp3

Thumbnail1465_14.mp3

Thumbnail1465_15.mp3

Thumbnail1465_16.mp3