Τα τραγούδια της Σμίξης Γρεβενών.

Νάκα, Ειρήνη (1993-11-21)

Διπλωματική εργασία