Ηλεκτρονική σύνθεση ήχου και μουσικής: η τεχνική της κοκκώδους σύνθεσης.

Αλμπανάκης, Ευάγγελος (2004-05-20)

Διπλωματική εργασία