Διερεύνηση της αντίληψης της χροιάς μουσικών οργάνων σε χρήστη κοχλιακού εμφυτεύματος.

Κουρουκλίδου, Αγγελική (2015-10-19)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1147_01. violin solo - Ben chan.mp3

Thumbnail1147_02. Schindler's List, violin - Ben Chan.mp3

Thumbnail1147_03. J. S. Bach - Toccata in D Minor, cello-Constandinos Boudounis.mp3

Thumbnail1147_04. Bach's Cello Suite No. 1 in G major Prelude - Inbal Segev.mp3

Thumbnail1147_05.Paganini Caprice No.24 solo flute - Jasmine Choi.mp3

Thumbnail1147_06.Telemann's Twelve Fantasias For Flute Solo No.12.mp3

Thumbnail1147_07. Careless whisper saxophone - Antoine Foster.mp3

Thumbnail1147_08. Jazz saxophone solo - Ivan Renta.mp3

Thumbnail1147_09.Besame mucho solo vibraphone - Ed Saindon.mp3

Thumbnail1147_10.Frogs, marimba - Keiko Abe.mp3

Thumbnail1147_11.I got the Blues, vibraphone - Tony Miceli.mp3

Thumbnail1147_12.Antonio Vivaldi Αllegro Rv356, marimba - Mark Fong.mp3

Thumbnail1147_13.Amazing Grace trumpet solo - Iki Oto.mp3

Thumbnail1147_14.Trumpet solo- Cat Anderson.mp3

Thumbnail1147_15.Bach's Badinerie Suite No 2 in B minor - Oren Marshall.mp3

Thumbnail1147_16.Eugene Anderson Lyri-Tech, tuba solo - David Villacorte.mp3