Συνθέτες και η μουσική του ελληνικού κινηματογράφου από τις αρχές του (1910) μέχρι το 1969: μία πρώτη προσέγγιση.

Σίμου, Ευαγγελία (1996-06-20)

Διπλωματική εργασία