Τραγούδια της Θάσου.

Σαπουντζής, Μιχαήλ (2013-06-13)

Διπλωματική εργασία

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail01. Άχι Βάχι.mp3

Thumbnail02. Αρχοντογιός παντρεύεται.mp3

Thumbnail03. Μάζου τα πιριστέρια σου.mp3

Thumbnail04. Καρσιλαμάς του Κάστρου.mp3

Thumbnail05. Μαυροφορίτισσα.mp3

Thumbnail06. Σηκώνομ' ο καημένος.mp3

Thumbnail07. Ο Μήτσος και ο Γιάννης.mp3

Thumbnail08. Η δασκάλα.mp3

Thumbnail09. Το πιπέρι.mp3

Thumbnail10. Για βρέξ' Απρίλη μ'.mp3

Thumbnail11. Και τη γΚαθαρή Διυτέρα- 12. Τις μιγάλες Απουκρές.mp3

Thumbnail13. Κιχαγιάς.mp3

Thumbnail14. Μη πηδάτε μη βροντάτε.mp3

Thumbnail15. Το πιδί μου θέλ' χουρό.mp3

Thumbnail17. Η Τριανταφυλλένια.mp3

Thumbnail16. Για έβγα μάνα του γαμπρού.mp3

Thumbnail18. Γιάννενα- Γιαννάκινα.mp3

Thumbnail19. Ούλα τα πουλάκια.mp3

Thumbnail20. Σ΄αυτό το μπαλκονάκι.mp3

Thumbnail21. Μια γαλάζα πιριστέρα.mp3

Thumbnail22. Πάρε Μαριώ μ' την ρόκα σου.mp3