Ανάπτυξη λογισμικού καταγραφής δυναμικών ψυχοακουστικών χαρακτηριστικών με εφαρμογή στη μελέτη της αντίληψης πλευρίωσης ηχητικών πηγών.

Νικολαΐδης, Νικόλαος (2014-07-01)

Διπλωματική εργασία