Το συνθετικό και μουσικολογικό έργο του Δημήτρη Θέμελη.

Δάνη, Άννα (1999-06-09)

Διπλωματική εργασία