Τραγούδια Ανατολικής Ρωμυλίας (Σιναπλιώτικα).

Μιχαηλίδης, Νικόλαος (2006-05-19)

Διπλωματική εργασία

Διπλωματική εργασία

Files in this item

Thumbnail963-01A.Σουμπετί.mp3

Thumbnail963-02A.Κουκουνούδα.mp3

Thumbnail963-03A.Ο ξένος.mp3

Thumbnail963-04A.Αντράζινος καθρέφτης.mp3

Thumbnail963-05A.Τουτ'η γης μαρή Γιώργαινα.mp3

Thumbnail963-06A.Μπογδάνος.mp3

Thumbnail963-07A.Ράντιλε.mp3

Thumbnail963-08A.Παινεμένη.mp3

Thumbnail963-09A.Μηλίσω.mp3

Thumbnail963-10A.Δε σ' άλλάζω.mp3

Thumbnail963-11A.Τρία κουρτσούδια.mp3

Thumbnail963-12A.Σκλάβος.mp3

Thumbnail963-01Β.Την καρδιά μ' την κλειδωμένη.mp3

Thumbnail963-02Β.Λουλένομαι.mp3

Thumbnail963-03Β.Ρούσα.mp3

Thumbnail963-04Β.Τούτ' η νύχτα.mp3

Thumbnail963-05Β.Αλέξης Ανδρειωμένος.mp3

Thumbnail963-06Β.Τα Ευζωνάκια.mp3

Thumbnail963-07Β.Απο την Προύσα κίνησα.mp3

Thumbnail963-08Β.Βασίλεψεν αυγερινός.mp3

Thumbnail963-09Β.Στου έρημου κοιμούμη.mp3

Thumbnail963-10Β.Οι νταήδες.mp3

Thumbnail963-11Β.Φεγγάρι μου βρε μάλαμα.mp3

Thumbnail963-12Β.Μια καλή γειτονοπούλα.mp3

ThumbnailNEW_Title_02_01.mp4