Τραγούδια από το Παλαιομονάστηρο και την Πύλη Τρικάλων.

Αντάρα, Αναστασία (2002-03-27)

Διπλωματική εργασία