Η θέση του βιολιού στη νεοελληνική μουσική ζωή και δημιουργία, με έμφαση στη μορφή του κοντσέρτου. Το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του (1938) του Νίκου Σκαλκώτα.

Καραγιαννίδου, Κυριακή (2016-02-01)

Διπλωματική εργασία