Καταγραφές κοσμικής μουσικής με βυζαντινή σημειογραφία σε χειρόγραφα από τα μέσα του 15ου ως τις αρχές του 20ου αι.

Λιάσκου, Νεκταρία (2000-06-27)

Διπλωματική εργασία