Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα την ελληνική παραδοσιακή μουσική σε οπτικοακουστικό μέσο (DVD).

Θεοδωρόπουλος, Σταύρος (2004-10-12)

Διπλωματική εργασία