Το Στιχηράριο Διονυσίου 564 και ο Άγιος Ιώαννης Χρυσόστομος: παλαιογραφική μελέτη, μεταγραφές και αναλύσεις.

Σπανουδάκης, Δημοσθένης (2008-02-01)

Διπλωματική εργασία