"Κλασική" μουσική στον κινηματογράφο του Stanley Kubrik: λειτουργικές και αισθητικές παράμετροι.

Κατσάνη, Δέσποινα (2009-06-24)

Διπλωματική εργασία