Οι χορωδίες της Λεμεσού από το 1940 μέχρι σήμερα.

Φλουρέντζου, Γεωργία (1995-06-27)

Διπλωματική εργασία