Το εξωτικό στοιχείο στην δυτική μουσική: ζητήματα αναπαράστασης της ετερότητας. Αισθητικές, κριτικές και αναλυτικές προσεγγίσεις σε ιστορική προοπτική.

Κουκούλη, Αποστολία (2016-03-17)

Διπλωματική εργασία