Γιώργος Μπάτης: η συμβολή του στο αστικό, λαϊκό τραγούδι.

Βουδούρης, Βασίλειος (2016-01-21)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1311_01.Οι σφουγγαράδες.mp3

1311_02.Γκαμιλιέρικο.mp3

1311_03.Η ατσιγάνα.mp3

1311_04.Μάγκες καραβοτσακισμένοι.mp3

1311_05.Ζεμπεκάνο σπανιόλο.mp3

1311_06.Οι φωνογραφιτζήδες.mp3

1311_07.Ο φασούλας.mp3

1311_08.Ο θερμαστής.mp3

1311_09.Ο μπουφετζής.mp3

1311_10.Βάρκα μου μπογιατισμένη.mp3

1311_11.Το μπαρμπεράκι.mp3

1311_12.Σου 'χει λάχει.mp3

1311_13.Γυφτοπούλα στο χαμάμ.mp3

1311_14.Οι φυλακές του Ορωπού.mp3