Ο εορτασμός του Αγίου Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού: μουσικολογικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Κοψαλή, Αλεξία (2016-03-17)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1524_01. Κρήνη (παραλλαγη).mp3

Thumbnail1524_01. Κρήνη μέλος.mp3

Thumbnail1524_02. Αστραπαις μέλος.mp3

Thumbnail1524_02. Αστραπαις παραλλαγη.mp3

Thumbnail1524_03. Οσιε (παραλλαγη).mp3

Thumbnail1524_03. Όσιε πατερ θεόφρον Αλεξιε μέλος.mp3

Thumbnail1524_04. Ρώμη μεν (παραλλαγή).mp3

Thumbnail1524_04. Ρώμη μεν μέλος.mp3

Thumbnail1524_05. Πατερ θεόφρον (παραλλαγή).mp3

Thumbnail1524_05. Πατερ θεόφρον μέλος.mp3

Thumbnail1524_06Α. Επέφανε μέλος.mp3

Thumbnail1524_06Β. Επεφανε μέλος.mp3

Thumbnail1524_07. Εκ ριζης (παραλλαγη).mp3

Thumbnail1524_07. Εκ ρίζης (Απολυτικιο).mp3

Thumbnail1524_08. Τον συμπαθέστατον (παραλλαγή).mp3

Thumbnail1524_08. Τον συμπαθέστατον μέλος.mp3

Thumbnail1524_09. Όσιε παμμακαρ (παραλλαγη).mp3

Thumbnail1524_09. Όσιε παμμάκαρ Αλέξιε μέλος.mp3

Thumbnail1524_09Β. Όσιε παμμακαρ (2).mp3

Thumbnail1524_10. Αόρατε (παραλλαγη).mp3

Thumbnail1524_10. Αόρατε μέλος.mp3

Thumbnail1524_11. Ω θαυμα (παραλλαγη).mp3

Thumbnail1524_11. Ω θαύμα μέλος.mp3

Thumbnail1524_12. Σήμερον (παραλλαγή).mp3

Thumbnail12. Σήμερον τέρπεται (παραλλαγή).mp3

Thumbnail1524_12. Σήμερον τέρπεται (παραλλαγή).mp3

Thumbnail1524_13. Αδαμάντινε (παραλλαγή).mp3

Thumbnail1524_13. Αδαμάντινε μέλος.mp3