Η Αmbient μουσική: ιστορικές καταβολές, εξέλιξη και σύγχρονες προσεγγίσεις απο τον Claude Debussy μέχρι το Brian Eno.

Παπουτσή, Άννα (2009-06-25)

Διπλωματική εργασία