Δημοτικά τραγούδια Νομού Σερρών από πρόσφυγες της Θράκης: ηχογράφηση δημοτικών τραγουδιών.

Γαϊταντζή, Ευαγγελία (1997-05-11)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο