Τα "Εννιά Μικρά Ρωμαίϊκα Τραγούδια" του Αιμίλιου Ριάδη: αναλυτικές προσεγγίσεις τεσσάρων τραγουδιών (Χήρα - Τουρκάλα - Μισιριώτισσα - Χαιντέ-Χούρδε).

Κουσά, Αναστασία (2016-03-17)

Διπλωματική εργασία