Κατασκευή της κλασικής κιθάρας στην Ελλάδα.

Μαυροδή, Αικατερίνη (2002-06-13)

Διπλωματική εργασία