Μουσική και συναίσθημα: υπολογιστικά μοντέλα στη μουσική έκφραση.

Δωρίνα, Φελλά (2005-06-29)

Διπλωματική εργασία