Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Πελοποννήσιος, βίος, έργο: ανάλυση του στιχηρού ιδιόμελου " Ατενίσαι το όμμα εις ουρανόν".)

Γιαννούτσος, Παναγιώτης (1999-06-09)

Διπλωματική εργασία