Παραγωγή μουσικής επένδυσης και ηχητικός σχεδιασμός σε animation μικρού μήκους.

Ζαραλή, Δαμιάνα (2009-06-25)

Διπλωματική εργασία