Εφαρμογή μεθόδων στατιστικής συμπερασματολογίας για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης μουσικών ακουστικών ικανοτήτων.

Κίτσιου, Χρύσα (2004-03-23)

Διπλωματική εργασία