Δημοτικά τραγούδια από τις Ριγγλάδες Κέρκυρας.

Σουφής, Σπυρίδων (2002-03-27)

Διπλωματικές εργασίες

Files in this item


Thumbnail436-01Α.Του κυρ-Βοριά.mp3

Thumbnail436-02Α.Αρματολός αγάπησε.mp3

Thumbnail436-03Α.Μια κόρη επαινέθηκε.mp3

Thumbnail436-04Α.Ελένη προξενολογού.mp3

Thumbnail436-05Α.Στάζουν τα κεραμίδια σου.mp3

Thumbnail436-06Α.Γαλάζια που είν' η θάλασσα.mp3

Thumbnail436-07Α.Όλα τα ντέρτια.mp3

Thumbnail436-08Α.Έρι-Ερινάκι μου.mp3

Thumbnail436-09Α.Στα ψηλά τα παραθύρια.mp3

Thumbnail436-10Α.Στον Άδη θα κατέβω.mp3

Thumbnail436-11Α.Χόρευε μπροστινέ μου.mp3

Thumbnail436-12Α.Πες μου Γιώργο ποιαν αγαπάς.mp3

Thumbnail436-13Α.Ένας νέος παλικάρι.mp3

Thumbnail436-14Α.Βγάζω τα ζαγαράκια μου.mp3

Thumbnail436-15Α.Εμαραθήκαν τα κλαδιά.mp3

Thumbnail436-16Α.Όσο πλατιά είν' η θάλασσα.mp3

Thumbnail436-17Α.Θοδωρακινιά μου.mp3

Thumbnail436-01Β.Ο Μέρμηγκας.mp3

Thumbnail436-02Β.Επαντρεύτηκ' ένας γέρος.mp3

Thumbnail436-03Β.Ένα κι ένα δύο.mp3

Thumbnail436-04Β.Επάνω σ' αηδονοβουνό.mp3

Thumbnail436-05Β.Δε σ' τό 'πα ναύτης να μην πας .mp3

Thumbnail436-06Β.Σήμερα λάμπει ο ουρανός.mp3

Thumbnail436-07Β.Το παιδί μου το καλό.mp3

Thumbnail436-08Β.Κάλαντα Χριστουγέννων.mp3

Thumbnail436-09Β.Κάλαντα Πρωτοχρονιάς.mp3

Thumbnail436-10Β.Κάλαντα Θεοφανείων.mp3

Thumbnail436-11Β.Κάλαντα του Λαζάρου.mp3

Thumbnail436-12Β.Μέσα στους δρόμους τ' Αλευκιού.mp3

Thumbnail436-13Β.Θυμωμένος μου ήρθες απόψε.mp3