Αποδελτίωση του περιοδικού Greek Vases in the J. Paul Getty Museum: τεύχη 1983, 1985, 1989 -αρ. 4.

Κασιάρη, Ευτυχία (2002-06-17)

Διπλωματική εργασία