Οι βιολάρηδες του Κυπριακού γάμου: η μουσική και τα τραγούδια τους μέσα από εικόνες.

Πολυνείκη-Αντιγόνη, Θεόκλειτου (2004-04-02)

Διπλωματική εργασία