Το Theremin: πρωτοποριακός σχεδιασμός ηλεκτρονικού οργάνου και η χρήση του ως ελεγκτή του μέσου διασύνδεσης σε αλληλεπιδραστικά συστήματα.

Αλμπανάκη, Χριστίνα (2006-07-06)

Διπλωματική εργασία