Τα μουσικά θέματα στα βιβλία: 1) Greek Vases in the J.Paul Getty Museum, Occasional Papers on Antiquities 2, 2) Greek Vases in the J.Paul Getty Museum, Volume 5, Occasional Papers on Antiquities 7, 3) Bothmer, D.von, The Amasis Painter and his World, Vase Painting on 6th century Athens.

Πενέτη, Αναστασία (2003-02-19)

Διπλωματική εργασία