Η Αναγέννηση της εκκλησιαστικής μουσικής του Ελληνισμού μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως: " Η εποχή του Νέου Καλλωπισμού" .

Παπαδόπουλος, Χαράλαμπος (2008-02-28)

Διπλωματική εργασία