Σάτυροι σε μουσικές σκηνές.

Μόσχου, Γεωργία - Αντωνία (1997-10-23)

Διπλωματική εργασία