Ηχογράφηση πιάνου με χρήση περιφεριακών τεχνικών στερεοφωνίας.

Χριστοδουλίδης, Δημήτριος (2009-03-09)

Διπλωματική εργασία