Εργογραφία του Γιάννη Δόδουρα: κατάλογος έργων και αναλύσεις αντιπροσωπευτικών συνθέσεων.

Χατζημανώλη, Χριστίνα (2004-10-13)

Διπλωματική εργασία