Ηχογράφηση δημοτικής μουσικής από την περιοχής της Θράκης με Γκάιντα.

Δαμασιώτη, Ελένη (1998-06-29)

Διπλωματική εργασία