Τα παραδοσιακά τραγούδια του Flamenco: καταγραφή και σχόλια 23 τραγουδιών.

Τσιαχρής, Νικόλαος (2006-11-08)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail837_01.Romance.mp3

Thumbnail837_02.Tona.mp3

Thumbnail837_03.Martinete.mp3

Thumbnail837_04.Siguiriya.mp3

Thumbnail837_05.Soleares.mp3

Thumbnail837_06.Petenera.mp3

Thumbnail837_07.Bulerias.mp3

Thumbnail837_08.Tangos.mp3

Thumbnail837_09.Alegria.mp3

Thumbnail837_10. Rondena.mp3

Thumbnail837_11. Malaguena.mp3

Thumbnail837_12.Verdiales.mp3

Thumbnail837_13.Taranto.mp3

Thumbnail837_14.Minera.mp3

Thumbnail837_15.Cartagenera.mp3

Thumbnail837_16.Fandango de Huelva.mp3

Thumbnail837_17.Fandango Torres.mp3

Thumbnail837_18.Fandango Facinas.mp3

Thumbnail837_19.Sevillana.mp3

Thumbnail837_20.Farruca.mp3

Thumbnail837_21.Garrotin.mp3

Thumbnail837_22.Milonga.mp3

Thumbnail837_23.Rumba.mp3