Δημιουργία και εξέλιξη του χοροδράματος - έντεχνου χορού στην Ελλάδα από το 1900 έως το 1960.

Ρούβολη, Αναστασία (2008-02-28)

Διπλωματική εργασία