Δημιουργία οπτικοακουστιικού αρχειακού υλικού σε μέσο τυχαίας προσπέλασης DVD με θέμα την όπερα "Χορός Μεταμφιεσμένων" του J. Verdi.

Καψούρα, Ελένη (2005-03-04)

Διπλωματική εργασία