Το κλαρινέτο: προϊστορία και εξέλιξη μέχρι το 18ο αιώνα - το κοντσέρτο για κλαρινέτο κατά το 18ο αιώνα.

Αγγελίδης, Άγγελος (2003-09-25)

Διπλωματική εργασία