Ο χωρικός εντοπισμός μιας φανταστικής ηχητικής πηγής σε τρισδιάστατο περιβάλλον.

Δήμου, Φωτεινή (2004-06-23)

Διπλωματική εργασία