Οι μπάντες στην Κέρκυρα: η ιστορία και το αρχείο της Φιλαρμονικής Γαστουρίου "Ομόνοια".

Κρητικός, Σπυρίδων (2007-10-18)

Διπλωματική εργασία